Fedir Gontsa

Personal site.

 1. Ф. Гонца. Шляхи графічної реконструкції історичних місць засобами відкритого програмного забезпечення // Простір в історичних дослідженнях: зб. наук. ст. / упоряд. С. М. Вовкодав. Переяслав, 2020. ‒ С. 9-15.
 2. Ф Гонца, Т. Касьян. Інформаційні платформи в освітньому просторі кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції (23 квітня 2020 р.) – Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2020. ‒ С. 42-44.
 3. Гонца Ф.А. Концепція використання геоінформаційних систем у міждисциплінарному дослідженні млинарства // Український млинологічний журнал: історія, етнографія, культура науковий ілюстрований журнал. – Харків-Київ.: Видавець Олександр Савчук, 2019. – Вип.2. – С. 202-204. — ISBN 978-617-7538-32-4
 4. Gontsa F. Protection of Contemporary Architecture in Ukraine // Time Frames: Conservation Policies for Twentieth Century Architectural Heritage / Edited by Massimo Visone, Ugo Carughi. ‒ Taylor & Francis Ltd, 2017. – 496 с. – ISBN 9781472489296
 5. Гонца Ф.А. Проблематика дослідження ландшафтних об’єктів Лисянки в контексті розвитку паркобудівництва регіону // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції (10 квітня 2014 р.) – Черкаси, 2014. ‒ С. 26-30.
 6. Гонца Ф. А. Типологія та класифікація об’єктів садово-паркового мистецтва Черкащини доби пізнього Середньовіччя // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 травня) – Черкаси: Брама-Україна, 2015. – C. 16-20.
 7. Гонца Ф.А. Своєрідність композиційно-просторової структури садово-паркових об’єктів Черкащини. // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня) – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – C. 20-23.
 8. Гонца Ф.А. Виявлення та аналіз історичних об’єктів садово-паркового мистецтва // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва [Текст]: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2016 року) – Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2016. – C. 23-28.
 9. Гонца Ф. А. Типологія об’єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва Черкаської області [Текст] Ф. А. Гонца // Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірн. матер. ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції (23 листопада 2017 року)/ Упорядники: Н. Б. Середа, А. І. Єфіменко. – Черкаси: Видавець О.М. Третяков, 2017. – 9-12 с.
 10. Гонца Ф. А. Садово–паркова та ландшафтна архiтектура Черкаської областi кiнця XVIII-XX ст. / Федір Анатолійович Гонца. – Черкаси: ПП Чабаненко, 2008. – 88 с. з iл.
 11. Гонца Ф. А. Сучасний стан ландшафтних об’єктів Черкащини в контексті їх історичного розвитку // Збірник інституту Реклами.–Київ,2004.
 12. Гонца Ф. А. Ландшафтна архітектура кінця 18 – початку 19 ст. на Черкащині //Українська академія мистецтва: дослідницькі та науково-методичні праці. – К.: Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2004. – Вип. 11. – С. 199-205.
 13. Гонца Ф. А. Сучасний стан об’єктів ландшафтної архітектури наприкінці 18 – початку 19 ст. на Черкащині // Реклама і дизайн в умовах глобальної вищої освіти та інформаційної інтеграції: збірник наукових праць / Гол. Ред. Н. П. Ліфінцев. – К.: Інститут реклами, 2005. – Вип. 3. – С. 82-84.
 14. Гонца Ф. А. Садово-паркова та ландшафтна архітектура Черкащини к. XVIII–XX ст., // Збірник інституту Реклами.–Київ,2007.
 15. Гонца Ф.А. Млин, як складова композиційної системи об’єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури // Український Млинологічний журнал: історія, етнографія, культура науковий ілюстрований журнал. – Ч.: Ю.П. Присяжнюк, Н.П. Лавріненко, 2011. – Вип.1. – С. 243-245.
 16. Гонца Ф.А. Усадьбы Черкасской области: прошлое и современность // Русская усадьба: два юбилея. Проблемы изучения и сохранения русского усадебного наследия в XXI веке. (21-23 ноября 2012 года). — М.: ОИРУ, 2012.
 17. Гонца Ф.А. Особливості планування об’єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва Черкащини // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура: збірник наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2010. – Вип.2. – С. 40-47.
 18. Гонца Ф.А. Особливості композиційно-просторової організації садово-паркових об’єктів Черкащини // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура: збірник наук. праць. – Х.: ХДАДМ, 2008. – Вип.2. – С. 32-40.
 19. Гонца Ф.А. Палацово-паркові ансамблі ХІХ століття Великої Буримки і Тального // Художня культура. Актуальні проблеми. — К.: Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва, 2005. – Вип.2. – С. 350-355.

Education fields

If you're looking for uniquely crafted & beautiful maps —
let's get in touch!

Fedir Gontsa
Cartographic Designer, GIS Specialist, Architect© 2008 — 2024 Fedir Gontsa. All rights reserved.
Made with by me
 • fedir {a} gontsa . com
 • Cherkasy, Ukraine
 • +380 93 654-22-24